Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Så tolkar du symbolerna på slitageklasser för heltäckningsmattor

När du ska köpa en heltäckningsmatta är det många faktorer som ligger till grund för ditt val. Det kan vara färgen, strukturen eller materialet som fäller avgörandet. Men ibland är det också viktigt att förstå de olika produkternas lämplighet för det tänkta användningsområdet. Ska mattan ligga i hemmiljö eller i kommersiell miljö? Är den tänkt att hålla för hårt slitage eller placeras i ett utrymme med lite slitage? Dessa aspekter är bra att ta hänsyn till i ditt val av heltäckningsmatta och för att du ska hitta den matta som passar dig och ditt ändamål bäst.

Som hjälp för att hitta rätt bland det stora urval av heltäckningsmattor finns, används en internationellt accepterad klassificering för golv och textila golv där produkter kategoriseras i olika klasser som är ett mått på slitstyrka. Vad som främst ligger till grund för en produkts klass är ett test som kallas “Taber-test”, i vilket man mäter hur stort slitage som krävs för att produktens ytlager ska nötas igenom.

Den första klassificeringen som görs är att dela upp klasserna i två kategorier: bostäder och kommersiell användning. Inom dessa två kategorier görs sedan följande klassificeringar för att visa på en produkts slitageklass:

 

Slitageklasser bostäder

bruksklass-21klass 21: Lämplig för utrymmen med liten eller tillfällig användning

  bruksklass-22klass 22: Lämplig för utrymmen med normal användning

bruksklass-23klass 23: Lämplig för utrymmen med mycket och intensiv användning

Slitageklasser kommersiell användning

bruksklass-31klass 31: Lämplig för utrymmen med normal användning

bruksklass-32klass 32: Lämplig för utrymmen med medelhög trafik

bruksklass-33klass 33: Lämplig för hårt trafikerade utrymmen med hög trafik

bruksklass-34klass 34: Lämplig för mycket intensivt trafikerade utrymmen

 

Tänk på att dessa klassificeringar enbart är riktlinjer, och att en matta med klassificering inom “bostäder” likväl kan användas i kommersiell miljö, om det uppskattade slitaget på mattan inte bedöms kräva högre klassificiering. På samma sätt kan en matta med klassning för kommersiell användning användas i bostäder, om så önskas. 

Vill du ha hjälp eller rådgivning i ditt val av heltäckningsmatta? Kontakta våra produktrådgivare så hjälper de dig att hitta rätt matta för ditt ändamål. Du hittar våra kontaktuppgifter här.90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel