Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Så arbetar vi med hållbarhet

Vi på Kilands mattor värnar om hållbarhet, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Det innebär att vi tar ansvar för att minimera miljöpåverkan i vår verksamhet genom att bland annat ta hänsyn till lagkrav, logistik, avfall, material och rester från produktion.

Vi ställer krav på våra leverantörer och strävar efter att alla parter som är inblandade i vår verksamhet följer vår uppförandekod. Kilands mattor uppmuntrar till social utveckling, där vi tydligt motsätter oss diskriminering och barnarbete. Vi strävar även efter att inkludera hållbarhetsmärkningar i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet i vår hållbarhetspolicy ska följas upp enligt vår handlingsplan, där det också framkommer vad vi har för målsättningar och hur vi vill utveckla verksamheten i framtiden.

Miljöansvar

Vi vill hjälpa till att göra planeten till en säkrare och mer hälsosam plats för kommande generationer. För oss innebär det att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som inte kompromissar med jordens naturresurser över tid.

Socialt ansvar och uppförandekod (Code of Conduct)

För oss är det viktigt att veta så mycket som möjligt om våra produkter. Vi har därför en öppen och ständigt pågående dialog med våra leverantörer så att du som kund ska kunna känna dig trygg med att de upprätthåller och förbättrar arbetsförhållandena för sina anställda.

Handlingsplan

Vi på Kilands mattor utvärderar kontinuerligt vår verksamhet i relation till miljöpåverkan. Förutom att försäkra att miljöpolicyn implementeras och kommuniceras i det vardagliga arbetet, ska arbetet följas upp. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att uppehålla detta arbete.

Miljömärkningar

Vi jobbar för att bli klimatpositiva i hela vår värdekedja. Inom mattbranschen förekommer ett antal olika miljömärkningar som är till för att skydda människor, djur och miljö. Klicka här för att läsa mer om de olika miljömärkningar vi jobbar med.

90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel