Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Miljömärkningar och REACH / miljömärkta mattor

Inom mattbranschen förekommer ett antal olika miljömärkningar som vi presenterar här nedan. Vi informerar också här om vårt arbete med REACH.

Blue Angel - The German Eco Label

Blue Angel är en hållbarhetsmärkning som organiseras av Tysklands regering för att skydda både miljö och konsumenter. Certifieringen riktar in sig på flera olika branscher och produkter, bland annat textil golvbeläggning. Har en heltäckningsmatta en certifiering från Blue Angel innebär det att textilen inte innehåller några hälsofarliga ämnen, organiska föroreningar eller skadliga partiklar som kan spridas i inomhusluften.

Källa: www.blauer-engel.de/en

GUT

GUT är en europeisk hållbarhetsmärkning specifik för mattbranschen, vars syfte är att ständigt minimera miljöpåverkan i relation till textil golvbeläggning. Det innebär att denna märkning tar hänsyn till hela livscykeln, från produktion och installation, till användning och återvinning. GUT utför även produkttester kopplat till kemikalier och utsläpp, för att säkra att produkterna är ofarliga för konsumenterna.

Källa: pro-dis.info/about_gut.html

OEKO-TEX

OEKO-TEX är ett oberoende certifieringssystem med sex olika standarder för textiler och läder. Med 18 forskningsinstitut runt om i Europa och Japan utvecklar OEKO-TEX både testmetoder och gränsvärden som dessa standarder baseras på. Om en produkt har certifierats med STANDARD 100 innebär det att samtliga komponenter testats för skadliga ämnen och att produkten därmed är ofarlig för hälsan, medan MADE IN GREEN är en spårbar produktetikett som verifierar att artikeln har testats för skadliga ämnen.

Vidare är ECO PASSPORT ett certifieringssystem för kemikalier och färgämnen, vilket värderas högt av både företag och tillverkare eftersom denna märkning styrker att textil- och läderproduktionen tagit hänsyn till flera aspekter av hållbarhet. DETOX TO ZERO är istället ett verifieringssystem för textilindustrin som verifierar att kriterierna för Greenpeace DETOX-kampanj inom produktionsanläggningar följs. De två sista märkningarna heter STeP och LEATHER STANDARD. Den första har som mål att genomföra miljövänliga produktionsprocesser på lång sikt med hänsyn till bland annat hälsa, medan den andra stödjer ekologisk produktsäkerhet inom läderindustrin.

Källa: www.oeko-tex.com/en/

REACH

REACH är en EU:s kemikalieinspektion som skyddar människor och miljö från de risker som kemikalier kan medföra, samtidigt som denna EU-reglering även arbetar aktivt med att öka konkurrenskraften och minska antalet djurförsök i samband med riskbedömning. REACH inkluderar alla kemiska ämnen, både de som används inom industrier och de kemikalier som vi får daglig kontakt med i hemmet. För att tidigare kunna identifiera kemiska ämnens inre egenskaper ingår det fyra processer i REACH: Registration (Registrering), Evalutation (Utvärdering) Authorisation (Godkännande) Restriction of chemicals (Begränsning av kemikalier). Förordningen har en inverkan på alla företag i EU, där det är det enskilda företagets uppgift att bevisa att regleringen efterföljs. Det sker genom att företaget identifierar och hanterar risker, redovisar för ECHA hur ämnet kan användas på ett säkert sätt och slutligen kommunicerar åtgärderna till de som berörs.

Källa: ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel