Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Miljöansvar

Miljöansvar för oss innebär att verksamheten inte får bedrivas på ett sätt som kompromissar med jordens naturresurser över tid, samtidigt som vi strävar efter att följa de nationella miljömålen. Därför arbetar vi aktivt för att implementera ett hållbarhetstänk i alla steg i vår produktion genom att förebygga och minska miljöpåverkan enligt nedanstående punkter:

Transport och logistik

För att reducera utsläpp och klimatavtryck strävar vi efter att effektivisera och maximera våra transporter, utan att kundens krav på produkt och leverans åsidosätts. Därför har vi valt att använda oss av externa logistikföretag som DHL och Bring, när det gäller transporter från vår verksamhet till slutkund. På så sätt kan transporterna kombineras från flera olika företag så att det krävs färre körsträckor. Logistikföretagen är även ISO-certifierade, vilket betyder att de arbetar med standarder för miljöledning. Dessutom har DHL och Bring en ambition att vara helt fossilfria innan år 2050, respektive år 2025. Det sker även leveranser med DHL och Bring till vår verksamhet, men eftersom leverantörerna själva beslutar över sina transporter kan även logistikföretag som Schenker, Postnord, Ntex och UPS förekomma. Avslutningsvis arbetar vi på Kilands mattor aktivt för att alla leveranser till vår verksamhet i största möjliga mån ska ske med lastbil eller båt, istället för flyg.

Avfall och rester från vår produktion

För att minska mängden avfall och rester till följd av vår verksamhet går en stor del av avfallet till återvinning och återanvändning. Emballage från våra mattor källsorteras i mjukplast och papp, samtidigt som vårt fokus är att fortsätta minska mängden brännbart avfall i förmån för återvinning. Vissa delar i vår verksamhet resulterar i produktionsrester. Det kan till exempel vara i samband med att vi specialsyr mattor efter kundbeställningar, kapar ner varor på bredden eller om den sista biten på en rulle är för kort för att sälja. Istället för att slänga dessa rester används spillet till provbitsmaterial som skickas till kunden, eller så säljs resterna till ett förmånligare pris i form av stuvbitar. Utöver detta tillverkar vi även egna dörrmattor och andra mindre mattor av produktionsrester, som sedan går till försäljning. Slutligen finns det en fyndavdelning i vår butik, där vi väljer att sälja defekta produkter till ett rabatterat pris.

Material

På Kilands mattor försöker vi bli mer medvetna när det kommer till materialval. Vi arbetar med detta genom att försöka inkludera olika miljömärkningar i vårt sortiment, så som OEKO-TEX, GUT och Blue Angel. Gemensamt för dessa certifieringar är att de utesluter skadliga kemikalier och fokuserar på hållbarhet i produktionskedjan. Ett annat initiativ som blir allt vanligare inom mattbranschen är att tillverka mattor i PET Yarn eller andra återvunna material, vilket är något vi uppmuntrar och försöker inkludera i så stor utsträckning som möjligt. Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med utvärdering av material, både internt och med våra leverantörer. I vår butik säljer vi även produkter som är slitstarka och därmed har en lång livslängd, vilket gynnar miljön på sikt. Skulle en matta skadas uppmuntrar vi till reparation i möjlig mån.

I våra lokaler

Eftersom det är viktigt för oss att öka effektiviteten i vår energianvändning ser vi till att el- och värmeförbrukning endast sker vid behov, där målsättningen i framtiden är att endast använda förnybara källor. Med hjälp av rörelsesensorer stängs delar av vår belysning automatiskt av vid inaktivitet, samtidigt som vi aldrig lämnar datorerna påslagna när vi går hem för dagen. Anledningen till att endast vissa delar av belysningen regleras med rörelsesensorer är att vissa installationer är av en äldre variant, där det inte går att tillämpa automatisk släckning. Detta är något vi vill utveckla framöver, genom att undersöka om de äldre installationerna kan bytas ut i förmån för smartare lösningar. Vi strävar också efter att all belysning ska vara så energisnål som möjligt, vilket är anledningen till att vi successivt byter ut all belysning till LED eller andra energisnåla ljuskällor. I vårt lunchrum hjälps slutligen alla medarbetare åt att källsortera matsvinn och förpackningar, som sedan går till återvinning. Vår målsättning är att våra lokalers totala miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt, vilket är något vi ständigt utvärderar och utvecklar.

Interna resor och transporter

Ibland behöver vi resa inom företaget. Det kan till exempel vara i samband med mässor eller besök hos våra leverantörer, antingen i eller utanför Sverige. Sådana resor planeras bara om det verkligen behövs, då vi försöker hålla nere antalet transporter och inte resa i onödan. Vi prioriterar alltid resor med tåg eller bil, och flyger enbart när det inte går att ta sig fram på annat sätt. En målsättning vi har i framtiden är att de bilar som ägs av Kilands mattor ska drivas helt eller delvis på el, samtidigt som vi vill uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att ta sig till och från jobbet på andra sätt än med egen bil, så som med cykel eller kollektivtrafik.

90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel