Känner du inte igen dig? Vi uppdaterar vårt utseende, men vår service, kunskap och vårt stora sortiment är detsamma.

Handlingsplan hållbarhetspolicy

Kilands mattor ska kontinuerligt värdera verksamheten i relation till miljöpåverkan. Förutom att försäkra att miljöpolicyn implementeras och kommuniceras ska arbetet följas upp genom:

  • En löpande dialog med både medarbetare och leverantörer i syfte att hitta nya förbättringsområden.
  • Alla medarbetare ska vara införstådda och arbeta aktivt med att hållbarhetspolicyn efterföljs.
  • Vi ska ständigt hålla oss uppdaterade och vara öppna för förslag på förändring, så att hållbarhetsarbetet kan utvecklas ytterligare.

90 dagars öppet köp
Snabb leverans
Fri retur
Trygg e-handel